Verimlilik için..

Döküm prosesinde, kaybedilen enerjinin prosese geri kazandırılması veya en aza indirilmesi,  teknolojinin desteği ve kalıp tasarımlarındaki iyileştirmeler ile şüphesiz mümkündür.

Valans’ın hedeflerinden biri, bu kayıpları minimize etmek ve verimli, uygulanabilir, kaliteli çözümleri sunmak ve sektöre kazandırmaktır.

JSCAST® Döküm Simülasyon programı ile, kalıplarınızı optimize edin, verimliliğinizi artırın!