Döküm tecrübesini biriktirmek, bir know-how kütüphanesi oluşturmak için..

Her döküm parçası, yeni bir proje.. Her proje, döküm ekibine yeni bir tecrübe.. Bu tecrübenin yıllar boyu birikmesi, saklanıp çoğalması; elinizde dev bir dijital döküm kütüphanesi sağlayacak. Ekibe yeni katılan mühendisinize sunabileceğiniz bir kaynak, yeni projeniz için danışacağınız bir örnek oluşturacak.

Başarının bir kişiye bağımlı kalmadan, nesilden nesle aktarılabilmesi için JSCAST®!